Inteligentní uvozovky pro inteligentní lidi

"Proč být 'hloupí'?"

Buďte inteligentní!

Správná typografie používá inteligentní (chytré) uvozovky, ne ty hloupé.

„Inteligentní uvozovky“ jsou symboly, které správně zobrazují uvozovky a apostrof a jsou zahnuté nebo skloněné. Naproti tomu "hloupé (nebo také přímé) uvozovky" jsou zjednodušené znaky, jejichž původním smyslem bylo ušetřit místo na klávesnici psacího stroje a nahradit dva symboly jedním. Kvůli nesprávným výchozím nastavením mnoha systémů se i dnes na mnoha webových stránkách vyskytují nesprávné symboly velmi často. Začít používat správné symboly pro uvozovky je naštěstí mnohem jednodušší, než se na první pohled zdá. Nejjednodušší způsob je použít kódování utf-8 pro Unicode, v němž jsou správné symboly přímo definovány.

  Mac Windows na numerické klávesnici Ubuntu HTML entity bez utf-8
Jednoduchá otevírací Mac: ⌥ Opt + N Windows: Alt + 0 1 3 0 Ubuntu: Ctrl + Shift + U 2 0 1 A HTML entity: ‚ nebo ‚
Jednoduchá zavírací Mac: ⌥ Opt + H Windows: Alt + 0 1 4 5 Ubuntu: Ctrl + Shift + U 2 0 1 8 HTML entity: ‘ nebo ‘
Dvojitá otevírací Mac: ⌥ Opt + ⇧ Shift + N Windows: Alt + 0 1 3 2 Ubuntu: Ctrl + Shift + U 2 0 1 E HTML entity: „ nebo „
Dvojitá zavírací Mac: ⌥ Opt + ⇧ Shift + H Windows: Alt + 0 1 4 7 Ubuntu: Ctrl + Shift + U 2 0 1 C HTML entity: “ nebo “
Apostrof Mac: ⌥ Opt + J Windows: Alt + 0 1 4 6 Ubuntu: Ctrl + Shift + U 2 0 1 9 HTML entity: ’ nebo ’

Vnořování uvozovek

„‚‘“

Jednoduché uvozovky a vznikly historicky později než dvojité a jejich původní funkcí bylo umožnit vnořování: když potřebujete do uvozeného textu vnořit další slova‘“, měli byste to udělat právě takhle. Mezi vnořené jednoduché uvozovky a vnější dvojité uvozovky se nevkládá mezera, a to ani na jedné straně – stejně jako se nevkládá mezera mezi znak uvozovek a uvozené slovo, ke kterému jsou uvozovky přisazeny. Pravidlo vnořování je prosté – nejprve uvozovky dvojité, potom jednoduché‘“.

Ne všechny inteligentní uvozovky vypadají stejně

hranaté skloněné

Některá písma mají symboly pro uvozovky více hranaté nebo skloněné* spíše než zahnuté, ale to je v pořádku. Vzhled interpunkčních znamének je estetická volba tvůrce daného písma.

*zrcadlené skloněné uvozovky dříve hojně využívali písmomalíři na „firmách“, dnes už se tolik nepoužívají

„Francouzské“ uvozovky

»«

V knižní sazbě se občas používají také „francouzské“ uvozovky, které mají speciální tvary » a « (jejich HTML entity jsou » a «). Jejich použití na webu není příliš obvyklé, nicméně můžete je použít stejně jako uvozovky klasické, případně ke druhému stupni vnoření.

Mám přímé uvozovky používat pro míry?

Anglosaské míry (stopy, palce)

„Byl 65 vysoký a samý sval“

Zeměpisná šířka a délka

40° 44 54,3588 N; 73° 59 8,3616 W

Časové míry (dnes už se příliš nepoužívají)

„Desetibojařky zaběhly kolo za 1 32,57

Symboly, které potřebujete, se anglicky jmenují „primes“ (český název nemají). Používají se jako interpunkční znaménka pro stopy, palce, minuty, vteřiny nebo sekundy. Vypadají jako skloněné přímé uvozovky a stojí buď samostatně (), dvojitě () nebo trojitě ().

Můžu vůbec někdy používat přímé uvozovky?

Pokud pracujete s kódem, který je určen počítačům, obvykle přímé uvozovky používat musíte. V ostatních případech ale většinou potřeba nejsou a ve vašich textech by se objevit neměly, ledaže byste psali text o používání správné interpunkce.

Další čtení & zdroje

Upozornění: Výše uvedená pravidla pro interpunkci a klávesové zkratky platí pro češtinu. Jiné jazyky mohou používat jiná pravidlaklávesové zkratky.